15.- Acords complets de les juntes de govern, i els actes íntegres Quan actuïn per delegació de l'Ple.