15.- Acords complets de les juntes de govern, i els actes íntegres quan actuen per delegació del Ple.