Projectes Europeus
urbancoop personas.jpg
dimecres, 24 d’abril de 2024

URBANCOOP

El projecte UrbanCOOP tracta d'enfortir els llaços entre les diferents institucions que poden ser de rellevància per a la implementació i millora de polítiques públiques a diferents nivells, des del local fins al supranacional. L'element central de l’UrbanCOOP és la cooperació urbana multilateral i l'aprenentatge mutu entre governs locals, per superar les llacunes d'experiència i coneixements de les autoritats urbanes interregionals. Tot això, mitjançant la transferència de coneixements i formació sobre polítiques urbanes.

El projecte examina les possibilitats i el potencial de la cooperació interregional per modernitzar i agilitzar el funcionament dels governs locals. A través de la cooperació multilateral, els governs locals tracten de respondre a les noves tendències i reptes. Aquest tipus de cooperació pot servir de base per a una nova reforma urbana i regional, que, al seu torn, pot ajudar els propis territoris participants a fer front als complicats problemes del present.

UrbanCOOP s'assegurarà que les polítiques funcionen de forma integrada per a promoure un desenvolupament urbà equilibrat. Aquestes polítiques impliquen a la ciutadania en la vida comunitària i els hi dona poder. Tot això té l’objectiu de desenvolupar la capacitat ciutadana a nivell local, de manera que puga considerar-se un complement a les formes "tradicionals" de participació representativa i als mètodes d'acció governamentals.

En essència, aquestes prioritats el que pretenen és crear un marc de referència comú i permanent amb el qual, reconeixent les prioritats i diferències entre països, els estats membres hi puguen col·laborar per desenvolupar un enfocament comú.

Consorci socis:

Coordinador: Universitat de Torí (IT).

Socis: Regió de Piemonte (IT), Agència de Desenvolupament Regional del sud-est d’Oltenia (RO), Associació de municipis del comtat de Tartu (EE), Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud (ES), Assemblea Regional del Nord i de l’Oest (IE) i l’Ajuntament de Gabrovo (BG).