Unitat d'Igualtat
dimarts, 25 de juny de 2019

Legislació en matèria d'igualtat

A continuació es mostra un llistat de legislació relacionada amb la igualtat entre dones i homes, classificat per facilitar la seua utilitat, tant nacional como internacional i d'interés per a tota la població. A la part inferior de la llista es troben els documents relacionats en aquesta a diposició de tota persona interesada.