Emprenedoria - Punt PAE
Merca2.0.jpg

Merca2.0

Sense cap dubte la situació actual dels mercats municipals es deguda a que els comerciants venen optant de de fa vint anys pero la seua clientela més fidel, la de total la vida, només que ara aquesta clientela té més de 65 anys, mentre que les generacions més joves apenes xafen el mercat en dates senyalades.