Projectes Europeus
CIBioGo pers 2.jpg
dimecres, 24 d’abril de 2024

CIBioGo

El projecte CIBIoGo posa el focus en els parcs naturals i en el respecte a la biodiversitat. En les trobades, es posen en comú les diferents actuacions que s'han fet en els últims anys a les regions dels socis participants.

La urgència d'impulsar la participació del govern en la biodiversitat ha augmentat recentment amb el context de l'Estratègia de Biodiversitat de la UE per a 2030 publicada i el seu objectiu "30x30". Salvaguardar les zones protegides, reforçar els ecosistemes i facilitar estratègies de desenvolupament territorial respectuoses amb el medi ambient, requereix la participació i cooperació efectives de les parts interessades i de la ciutadania per a la protecció de la biodiversitat.

El govern participatiu amb la biodiversitat també podria ajudar a superar els conflictes entre usuaris, l'escàs diàleg entre responsables i parts interessades, les limitacions financeres i la falta de conscienciació sobre el valor de la biodiversitat i l’ecosistema. Sis socis i un d’associat representen 6 regions de la UE i tracten d'aplicar ferramentes eficaces i mètodes innovadors de governança participativa de la biodiversitat, en els seus instruments polítics regionals i locals. Amb el suport de l’associat, amb àmplia experiència en l'organització i moderació de processos de participació pública, els socis del projecte s'embarquen en un procés d'aprenentatge interregional, per millorar els seus instruments polítics per a la gestió col·laborativa i sostenible de la biodiversitat i de l’ecosistema.

Aquest procés d’aprenentatge interregional segueix una metodologia ferma. L'intercanvi de bones pràctiques es genera de forma estructurada, organitzada entorn d'una "matriu d'interessos/competències" que entrecreua les més efectives ferramentes i mètodes de participació amb els camps governamentals que tinguen relació amb la biodiversitat. L'espina dorsal del procés d'aprenentatge la constitueix una seqüència de visites interregionals juntament amb investigacions i avaluacions en profunditat entre els socis. Aquestes van acompanyades de sessions d'intercanvi entre les parts interessades a nivell regional i de desenvolupament de capacitats per donar suport a l'adaptació de les bones pràctiques, la integració del procés de millora de les polítiques i l'assoliment d'un aprenentatge tant individual com organitzatiu. Durant la fase de seguiment, un protocol de control desenvolupat per l’associat permet als socis i les parts interessades localitzar i traure informació de l’impacte aconseguit amb les polítiques de millora.

Consorcio socis

Coordinador: Província de Potenza.

Socis: Vidzeme (Letònia), Harghita (Romania), Wallonia (Bèlgica), Servei Forestal d’Eslovènia i la Mancomunitat.