Unitat d'Igualtat
dimecres, 23 de febrer de 2022

Estudi impacte de l’associacionisme de dones a la comarca l’Horta Sud.

El passat dimecres, 5 d'octubre a les 11:00 h, a la seu de la Mancomunitat es va celebrar la presentació de l'estudi "Impacte del Moviment Associatiu de Dones a la Comarca de
l'Horta Sud" Realitzat per la Unitat d'Igualtat de la Mancomunitat juntament amb la Fundació Horta Sud, l'estudi analitza l’impacte i el teixit de l’associacionisme femení
de la comarca. Les associacions complixen una funció socialitzadora i integradora per a les dones de les poblacions en les quals intervenen, i fomenten un sentiment de sororitat i agermanament a partir de la participació i l’aprenentatge, el pensament crític i el seu empoderament. Amb el present estudi es pretén visibilitzar aquestes associacions de
dones, la labor que realitzen i atorgar-les un merescut reconeixement dins de la societat. L’estudi també proporciona una visió de l’associacionisme de la comarca més encertat
que servix com a precedent per a futures actuacions. Des de la Mancomunitat de l’Horta Sud i la Fundació Horta Sud volem reconéixer el paper rellevant que ha tingut, i té, el
Moviment Feminista i Associatiu de Dones en la creació i difusió de pensament i coneixement sobre la desigualtat de gènere, així com en l’elaboració de propostes, implementació de recursos i desenvolupament d’activitats dirigides a l’empoderament de les dones. L’associacionisme femení constituix un element clau per a l’exercici de la ciutadania de les seues associades i per a la configuració de l’agenda feminista en la seua interlocució amb les administracions públiques. Però, sobretot, suposa un espai col·lectiu propi, creat amb els vímens de la sororitat i la confiança, que per a una gran diversitat de dones de diverses generacions ha sigut una escola de vida i de conscienciació feminista. És a dir, l’espai propi per a l’empoderament col·lectiu i social.