Emprenedoria - Punt PAE

La Mancomunitat de l’Horta Sud està estretament lligada al desenvolupament comarcal en diferents línies d’actuació, i entre elles destaquem el suport a la iniciativa emprenedora, a través de la formació i l'assesorament personalitzat.

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud va posar en funcionament un Punt d’Atenció al Emprenedor (PAE) en gener de 2015, frut del conveni de col·laboració amb el Ministeri d’Industria, Energia i Turisme.

El punt PAE presta servici gratuït d’assessorament especialitzat i personalitzat a les persones emprenedores, des de l'inici de la idea/proyecte fins que aquest es materialitza, acompanyant i tutoritzant a les persones interesades, mitjançant els distints tràmits administratius necessaris per a la constitució i alta al règim especial de treball autònom (RETA).

El Punt d’Atenció a la persona Emprenedora (PAE) de la Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud té com a misió principal la de facilitar la CREACIÓ DE NOVES EMPRESES, acompanyant a les persones emprenedores fins a la posada en marxa de la seua activitat o proyecte de negoci, mitjançant la prestació d’INFORMACIÓ I ASSESSORAMENT específic a aquestes persones, que condueix a la definició i desenvolupament de les seues iniciatives empresarials.

En el punt PAE de la Mancomunitat es gestionen les ALTES TELEMÀTIQUES del Sistema Nacional CIRCE (Centro de Información y Red de Creación de Empresas), mitjançant el DUE (Documento Único Electrónico), mitjançant el SEGELL< DIGITAL en:

 • Tesoreria General de la Seguretat Social.
 • Hisenda: Agència Tributaria.
 • Institut Social de la Marina.

 

Modalitats de Altes telemàtiques:

 • Empresariat Individual (RETA Autónom/a)
 • Societat Llimitada Nova Empresa (SLNE)
 • Societat de Responsabilitat Llimitada (SRL)
 • Societat Llimitada de Formació Sucessiva (SLFS)
 • Comunitat de Bens.

 

INFORMACIÓ GENERAL PUNT PAE

 

 • Subvencions, ajudes i incentius destinats a les persones emprenedores que es constituisquen en autònom/a.
 • Tutorització i supervisió de Plans d'Empresa i Plans de viabilitat.
 • Formes jurídiques, fiscalitat, Seguretat Social.
 • Aspectes mercantils més rellevants, internacionalització, investigació, desenvolupament tecnològic i innovació, etc.
 • Contratació laboral.

 

El Punt d'Atenció a l'Emprenedor de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud está ubicat en la seua sede, sita a 46900- Torrent, carrer Cervantes, 19, sent els assessoraments concertats mitjançant CITA PRÈVIA, pels següents telèfons de contacte:

CONTACTE

Agència d'Ocupació i Desenvolupament Comarcal

Cridans a la Mancomunitat : 96 157 20 11 - 663 014 140

Envia'ns un correu electrònic