Medi Ambient
LLUITA contra la pobreza energética.jpg
dimarts, 22 de novembre de 2022

Setmana Europea de la Prevenció de Residus

La Setmana Europea de la Prevenció de Residus (EWWR) anima a totes les persones europees a dur a terme accions de conscienciació sobre la gestió sostenible dels recursos i dels residus durant una única setmana de novembre. 

Enguany el tema principal és Tèxtils circulars i sostenibles. 

La moda és una de les principals vies d’expressió de personalitat dels humans. Dona faena a més de 1,5 milions de persones a Europa, però és un dels sectors amb més impacte ambiental i social en cada una de les fases. 

És per això que a més de destacar el fort impacte que té en el nostre planeta, es tracta d’inspirar accions que portaran més circularitat al sector. 

No només els ciutadans com a consumidors hi poden tindre un impacte, per exemple, canviant la seua forma d’usar i comprar roba. Les autoritats públiques, les empreses privades i les ONG poden se protagonistes en la transició cap a una indústria tèxtil més circular mitjançant la promoció, el suport i la orientació de noves solucions de producció, ús, eliminació i reutilització tèxtil.