Medi Ambient

La Mancomunitat de L'Horta Sud, en col·laboració amb la Diputació Provincial de València, ha posat en marxa un servei tècnic de Medi Ambient, destinat a prestar assessorament i suport als Ajuntaments en matèria d'Educació Ambiental, mitjançant la figura de l'educador ambiental.

El tècnic en educació ambiental ofereix un enfocament multidisciplinari sobre els recursos i la problemàtica ambiental. Es tracta d'un tècnic especialitzat en temes mediambientals, per la qual cosa presenta un perfil pedagògic amb interés i motivació intrínseca pel mitjà que ens envolta. És, doncs, una peça clau per a la promoció del desenvolupament sostenible, oferint als seus destinataris les eines precises per a prendre millors decisions i mesures adequades per a la protecció del medi ambient.

Mitjançant campanyes itinerants en els diferents municipis que conformen la Mancomunitat de l'Horta Sud, es pretén promoure la conscienciació, a través d'accions sustentables que afavorisquen la participació de la ciutadania en la protecció del medi ambient.