Estatuts

Estatuts vigents.

Documents

Adaptació dels Estatuts de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud a la Llei 8/2010, de 23 de juny, de Règim Local de la Comunitat Valenciana i a la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de Racionalització i Sostenibilitat de l'Administració Local
Publicació en el DOCV 29/02/2016