Unitat d'Igualtat
som iguals final-02.png
dijous, 12 de setembre de 2019

CATÀLEG DE FORMACIÓ

La Mancomunitat l'Horta Sud, a través de la Unitat d'Igualtat, vos presenta aquest Catàleg de Formació, que incorpora una oferta formativa diversa en matèria d'Igualtat d'Oportunitats entre Dones i Homes. Aquest programa formatiu respon així a la ferma intenció de millorar el coneixement de què és i què significa la igualtat d'oportunitats entre dones i homes, integrant-la en l'aplicació pràctica, tant en la vida personal com en l'activitat professional, per a l'assoliment d'una societat més justa. Perquè la igualtat no és una mera qüestió d'opinió, sinó també de coneixement. Amb aquesta iniciativa, la Mancomunitat de l'Horta Sud, aposta per una formació que contribuïsca a sumar el canvi individual al col·lectiu, per a avançar cap a una societat en la qual la igualtat siga un valor que promoga un canvi d'actituds tendent a aconseguir que homes i dones tinguen iguals oportunitats en tots els àmbits. Pots trobar tota la informació en els documents adjunts. Per a sol·licitar-los pots contactar amb la Unitat d'Igualtat: Email: igualdad@mancohortasud.es Telf: 663010239