Presidència

Benvolguts amics i amigues de la comarca de l'Horta Sud.

En primer lloc voldria transmetre-vos la meua alegria en ocupar aquest espai de tanta responsabilitat que suposa ser el president de la Mancomunitat Intermunicipal de L'Horta Sud. És per a mi un orgull poder treballar per a la meua comarca, aquesta que em va veure créixer i que tant vull i posar el meu granet d'arena per a poder enfortir els vincles culturals, econòmics i de veïnatge que uneixen als vint municipis que la formem.

Som prop de mig milió d'habitants, el tercer territori més poblat de la Comunitat Valenciana després de València, Alacant i Elx. L'activitat econòmica de les nostres empreses suposa quasi la cinquena part del Producte Interior Brut de la Comunitat. Tal com es va encarregar de recordar en un estudi fa poc temps la Fundació Horta Sud tenim 13 col•leccions museogràfiques, 14 edificis declarats bé d'interés cultural, 85 jaciments arqueològics i un monument nacional, el Castell d’Alaquàs. A més, comptem amb un teixit associatiu amb més de 2.000 entitats i una vigorosa societat civil estructurada en diferents plataformes.

Durant aquests quasi 40 anys de funcionament de la Mancomunitat hem avançat en la modernització dels nostres pobles i ciutats, a augmentar la cohesió social i el creixement econòmic. Però per davant encara tenim nombrosos reptes que afrontar:

Volem mirar cap a Europa amb la vista ferma i decidida. Volem que la nostra comarca siga la primera d'Espanya a tindre una seu permanent a Brussel•les. Volem acostar-nos on es prenen les decisions importants que afecten la ciutadania, volem rebre assessorament de primera mà sobre possibilitats de finançament europeu i volem convertir la nostra Mancomunitat en una potent eina de promoció de les nostres tradicions i productes també a Europa.

L'ocupació és un dels nostres principals eixos d'actuació. A través de l'Acord Comarcal per la Creació d’Ocupació (ACCO) promocionarem projectes com el pla de desenvolupament socioeconòmic per a la comarca que contempla la creació d'un observatori industrial i d'un “hub” que accelere el naixement i consolidació de noves empreses que dinamitzen l'activitat econòmica de l'Horta Sud.

El Museu Comarcal, que compleix 20 anys, és una altra dels nostres senyals d'identitat i volem celebrar-ho com es mereix. Volem posar en valor una institució que a més de mostrar-nos la forma de vida dels pobladors de la nostra comarca en l'últim segle, és un ens viu que fomenta la participació ciutadana i que s'implica en projectes socials i educatius.

La connexió comarcal i el transport públic són claus en l'estructuració de la nostra comarca i per això en els pròxims anys haurem de reivindicar les nostres necessitats i aprofundir en la nostra problemàtica per a aconseguir solucions efectives i sostenibles.

Com veieu són molts els eixos que hem de desenvolupar de manera conjunta per a poder transformar i millorar els nostres pobles i ciutats, però no voldria deixar de destacar, en aquest saluda de benvinguda a la Web, el fer un especial esment a la nostra lluita per aconseguir una comarca Igualitària i Lliure de la Violència de Gènere. Destacar l'impuls que ja ha suposat tindre la nostra pròpia unitat d'Igualtat comarcal i en tots els reptes que encara hem d'aconseguir. Treballar de manera transversal perquè la Igualtat estiga present en totes i cadascuna de les mesures i les accions que desenvolupem sota el meu mandat és un compromís ferm que tinc amb vosaltres.

Vull també que si alguna cosa caracteritze a aquesta Mancomunitat és que no hi haja colors polítics, hi haja un únic fi: l'Horta Sud. Finalment, voldria convidar-vos al fet que ens seguiu en aquesta pàgina web i en les xarxes socials. Convidar-vos a participar, aportar i treballar conjuntament per a millorar la qualitat de vida dels nostres pobles i ciutats, i per tant a millorar la qualitat de vida de la ciutadania de la comarca.

Moltes gràcies.

#SomHortaSud

José Francisco Cabanes Alonso

President de la Mancomunitat Horta Sud