Presentació

La Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud és una entitat local supramunicipal de caràcter representatiu a qui li correspon l’organització i prestació en forma mancomunada de les obres, serveis o activitats de la seua competència, així com la gestió, impulsió i exercici de les finalitats encomanades pels municipis que la integren, per a la consecució dels interessos comuns d’àmbit supramunicipal

La Mancomunitat està integrada pels municipis d’Alaquàs, Albal, Alcàsser, Aldaia, Alfafar, Benetusser, Beniparrell, Catarroja, Lloc Nou de la Corona, Manises, Massanassa, Mislata, Paiporta, Picanya, Picassent, Quart de Poblet, Sedavi, Silla, Torrent i Xirivella, de la província de València. Tots ells, s’han adherit a la totalitat de les finalitats previstes en l’art. 3 dels estatuts:

  • Serveis generals i comuns per a tots els membres: informació sobre tècniques administratives i de gestió municipal, així com l’estudi i canalització de solucions a la problemàtica dels ajuntaments.

  • Serveis assistencials: llars i residències de tipus social, així com instal·lacions de recuperació, rehabilitació i acolliment. La promoció i coordinació de serveis a les àrees de benestar social i participació ciutadana.

  • Serveis de dotació: captació, proveïment i distribució d’aigües potables i per a reg, així com de fonts energètiques. Extracció de minerals, aprovisionament, escorxadors, instal·lacions esportives, prevenció i extinció d’incendis i establiment i desenvolupament, conservació, millora i gestió de comunicacions, transports i xarxa viària, i serveis de seguretat ciutadana.

  • Serveis culturals: guarderies, escoles, instituts, facultats, escoles especials, centres promotors d’educació física i campanyes culturals.

  • Serveis de Patrimoni i Entorn: Parcs, vivers, piscifactories, promoció hostalera i turística, conservació del patrimoni cultural, ordenació agrària, i protecció de la naturalesa i el medi ambient.

  • Serveis sanitaris: consultoris, clíniques, hospitals, laboratoris d’anàlisis, sanejament, depuradores, col·lectors, cementeris i crematoris, neteja viària, recollida, abocador i eliminació o transformació de fem.

  • Serveis tècnics: estudis, programació i execució d’obres i serveis, així com el control d'aquests. Gestió urbanística, fixació de preus o taxes per prestacions municipals, processament de dades, facturació i recaptació.

  • Centres de desintoxicació per drogodependents i ocupacionals per a la reinserció social i laboral de persones en situació de risc o marginació social i/o persones que presenten discapacitats psicofísiques.

  • Altres serveis inclosos en l’àmbit de la competència municipal, segons els termes de la legislació de l’Estat i de la Comunitat Autònoma a cada moment vigent.

A més, la Mancomunitat dona suport a diverses iniciatives a favor del desenvolupament de la ciutadania i governança democràtica i la promoció de nous mètodes de lluita contra tot tipus de discriminació, impulsant un espai de formació per a dones i homes on, a través del coneixement, es facilite la transformació social i es reivindique el protagonisme de la dona en la societat actual. En definitiva, es tracta de promoure la igualtat d’oportunitats entre dones i homes en totes les activitats relacionades amb l’exercici dels drets socials i econòmics.