Emprenedoria - Punt PAE
dijous, 25 de febrer de 2021

Pla de suport a la transmissió d'empreses

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha posat en marxa el Pla de Suport a la Transmissió d'Empreses (PATE), una iniciativa del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme a través de la Direcció General d'Indústria i de la Petita i Mitjana Empresa, programa al qual s'ha adherit aquesta entitat supramunicipal.

El principal objectiu del PATE, és assegurat la continuïtat d'empreses viables en perill de desaparéixer per problemes diferents als econòmics, relleu generacional, canvi d'orientació professional, jubilació, canvi de model de negoci, etc.

La compra d'una empresa en funcionament pot ser una opció molt positiva per a persones emprenedores en determinats casos, prèviament analitzats i avaluats per personal tècnic especialitzat.

El PATE és un servici gratuït i neutral que inclou, entre altres accions, entrevistes d'orientació, assessorament integral, i, opcionalment, la publicació d'un anunci anonimitzat (amb fotos i preus) en la pàgina web del Ministeri d'Indústria, Comerç i Turisme.

No serà possible gestionar potencials ofertes de venda de negoci si s'incompleix algun d'aquests requisits: 

- Que l'empresa no siga una societat mercantil ni un conjunt d'actius que puguen constituir una unitat econòmica autònoma. 
- Que l'empresa no estiga en funcionament.  
- Que el venedor/a no siga el propietari/a de l'empresa.