Desenvolupament empresarial

La Mancomunitat de l’Horta Sud està estretament lligada al desenvolupament del teixit empresarial de la comarca amb diferents línies d’actuació, entre les que destaquem el suport i dinamització del teixit comercial i empresarial, a través de la formació, l’ assessorament personalitzat i propiciant punts de trobada comarcal.

 

L'assessorament per al desenvolupament empresarial va dirigit a empreses de sector econòmics tradicionals, empreses familiars, microempreses, persones autònomes i comerços.

OBJECTIU

Aportar els coneixements i recursos necessaris a l'empresariat de la comarca, per a que puguen conèixer la situació econòmica dels seus negocis, realitzant assessoraments individualitzats, personalitzats i SENSE COST per al negoci.

LINIES D'ACTUACIÓ

 • Donar a conèixer les ferramentes de que disposa el proyecte d'assessorament a negocis ja constituïts, mitjançant la transmisió del coneixement a l'empresariat i les persones autònomes i/o comerciants, per a que puguen reconèixer si el seu negoci va pel bon camí.

 • Identificació de necessitats formatives de l'empresa, persones autònomes i comercis participants al programa d'actuació: preparació d'accións de formació en noves tecnologies, marketing/comercial, venta on-line, etc.

 

ACCIONS CONCRETES

 • Revisió del negoci a través de l'obtenció i anàlisi dels principals paràmetres de l'empresa:

  • Càlcul dels diners invertitis per la persona responsable de l'empresa al negoci

  • Càlcul de les ventes que tens que fer per a no tindre pèrdues

  • ¿Quànt em costa fer una venta? (Costos de venta)

  • ¿Què gastos fixes tinc, inclús sense pujar la persiana del meu negoci?

  • ¿Saps quàntes existències tens al teu magatzem i quànt de temps tens les existències magatzemades fins que fas les ventes?

  • ¿Saps quàntes existències necessites realment tindre al teu magatzem?

  • ¿Saps quànts diners has possat al teu magatzem i què fer per a disminuir la quantitat de diners immobilitzada al teu magatzem?

 • Assessorament en l'elaboració d'accions per a millorar la gestió i el control del negoci.

 • Detectar necessitats de l'empresariat en aspectes concrets dels seus negocis i plantejar sessions formatives per als mateixos.


Agències de Foment d’Iniciatives Comercials

Alguns municipis de la comarca compten amb Agències de Foment d’Iniciatives Comercials (AFIC) , integrades en la Xarxa AFIC que promou la Generalitat Valenciana.

La Xarxa AFIC compta amb el portal del comerciant, on pots trobar el portal de la teua localitat, la xarxa AFIC, normativa comercial i preguntes freqüents.

Red AFIC 

Portal del comerciante

Localitats de la Comarca integrants de la Red AFIC: