Política de privacitat

Política de privacitat de dades

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud té una política clara sobre la privacitat de dades personals d’acord amb la Llei Orgànica Espanyola 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

Les dades facilitades pels usuaris són utilitzades exclusivament per a la gestió, administració, ampliació, millora i personalització dels servicis, així com per a l’enviament d’informació d’interés sobre els servicis i productes de Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud; i en cap cas seran cedits a tercers.

Així mateix, llevat que s’indique el contrari, l’usuari accepta l’enviament de comunicacions comercials per via electrònica (correu electrònic i/o missatges curts SMS) d’acord amb el que s’establix a l’article 21.2 de la LSSI, relatives a productes/servicis idèntics i similars als inicialment contractats.

Responsabilitat sobre seguretat

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud no es fa responsable dels possibles errors de seguretat que es puguen produir pel fet d’utilitzar versions de navegadors no actualitzats; o de les conseqüències que es puguen derivar del mal funcionament del navegador, ja siga per la configuració inadequada, per la presència de virus informàtics o qualsevol altra causa aliena a Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud.

Confidencialitat de les dades

Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud es compromet a mantindre la confidencialitat de les dades dels nostres clients, usuaris i visitants i a complir amb tots els requisits legals en vigor. D’acord amb el que s’establix en la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals. Mancomunitat Intermunicipal de l’Horta Sud es compromet al compliment de l’obligació de secret de les dades de caràcter personal, del seu deure de guardar-les i adoptarà les mesures necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzats; tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia. En conseqüència:

  • Les dades recollides mitjançant formularis, correus electrònics o altres vies seran destinades, únicament i exclusiva amb els fins indicats en el formulari que l’usuari òmpliga.

  • No es cediran a tercers ni es vendran o compartiran, les dades dels usuaris.

  • No es contactarà amb cap usuari a no ser que siga estrictament necessari per al servici requerit.

Teniu dret a obtindre la informació d’aquestes dades, rectificació, cancel·lació i oposició que us assistixen, indicant en un correu electrònic a mancomunidad@mancohortasud.es l’assumpte del dret que desitgeu exercir.