Medi Ambient
LLUITA contra la pobreza energética.jpg
dijous, 17 de febrer de 2022

Setmana europea de lluita contra la pobresa energètica 2022.

La setmana de la lluita contra la pobresa energètica, fa commemoració a la tercera i última onada de fred que va colpejar Europa en febrer del 1956, durant eixe mes es van viure gelades excepcionals mai anteriorment registrades, convertint-se en l’hivern més dur d’Europa, on es registraren fins a –32 °C en l’Estany-Gento a Lleida i –7 °C a València (Dades: AEMET).

Es defineix com a pobresa energètica: “la situació en la qual una llar és incapaç de pagar una quantitat d’energia suficient per a satisfer les necessitats domèstiques, i es veu obligada a destinar una part excessiva dels seus ingressos per fer front a les factures, per tal de mantenir l´habitatge en condicions adequades (18 a 21 °C a l’hivern i 25 °C a l’estiu) segons l’OMS”.

Aquesta és una iniciativa que pretén promoure:

 • La importància de la pobresa energètica en les llars espanyoles, ja que és un fet que moltes famílies han d’afrontar la realitat d’elegir entre alimentar-se o calfar la casa a l’hivern.
 • Fomentar el debat entre tots els agents, institucions i la ciutadania.
 • Fomentar la col·laboració entre països i organitzacions europees per fer front a la problemàtica.

En ple segle XXI, fins a un 11% de llars espanyoles (l’equivalent a 5,1 milions de persones) són incapaços de mantindre el seu habitatge a una temperatura adequada als mesos d’hivern i viu sotmesa a la pobresa energètica.

Algunes de les causes d’aquesta problemàtica es deuen a:

 • Un deficient aïllament de les cases provocant que per tal de calfar la llar a l'hivern, siguen necessàries grans quantitats d'energia.
 • Baixos sous de moltes famílies que no poden afrontar les despeses energètiques.
 • Usos de mètodes alternatius per a calfar l'habitatge (vells brasers, estufes, etc.) que resulten perillosos en alguns casos.

El següent vídeo creat per l’organització sense ànim de lucre (La Vida Misma) resumeix fàcilment el concepte de pobresa energètica.

La pobresa energètica comporta una sèrie de risc sobre la salut física i mental com l'agreujament de malalties cardiorespiratòries i de malalties cròniques, depressió, major prevalença de grips i refredats, absentisme laboral o escolar i fins i tot mort prematura.

Segons estudis de la Universitat Politècnica de Madrid, quasi un 23% de llars espanyoles es troben en situació de risc per pobresa energètica, causant mundialment més de 38.200 morts en funció de la duresa de l’hivern o l’estiu.

Als col·lectius que més afecten la problemàtica de la pobresa energètica són les dones majors de 60 anys, nuclis familiars d’un únic progenitor i dones migrants, així com xiquets i xiquetes on en els seus primers estadis de desenvolupament, tenen problemes per a guanyar pes i desenvolupen amb gran facilitat malalties respiratòries. 

 

 Reduir la pobresa energètica és un repte actual que cal abordar urgentment, millorant la qualitat i quantitat d'energia en les llars, fomentat sempre que siga possible les energies netes i respectuoses amb el medi ambient.

Actualment s’estan desenvolupant iniciatives i projectes per tal de pal·liar i donar solució a aquesta problemàtica, però la realitat de moltes famílies és que la situació financera és complicada per a repartir els seus ingressos entre serveis tan bàsics com l'alimentació, l'aigua o l'energia domèstica. Algunes propostes que s’estan duent a terme des d’algunes administracions és la creació d’un abonament social on parcialment el consum efectuat és subvencionat. També podem fer una sèrie d’actuacions per tal de combatre la pobresa energètica:

 • Segellar portes i finestres mitjançant rivets de cautxú i silicona per tal que siguen el més hermètiques possible. Així com col·locar catifes a les habitacions per tal que no s’escape calor a través del sòl.
 • Utilitzar regletes amb interruptor per als aparells electrònics, i sobretot que s’apaguen sempre que no s'estiguen utilitzant.
 • Renovar els vells electrodomèstics per altres més eficients i de baix consum de Classe A+++.
 • Mantindre una temperatura estable a la llar (idealment entre 19 y 21 °C).
 • Reemplaçar les bombetes convencionals per bombetes tipus led de baix consum. S’aconsegueixen estalviar fins a 100 €/ any a la factura de la llum.