43.- Període mitjà de Cobrament (Drets pendents de Cobrament (Cap. I a IIE) x 365 / Drets reconeguts nets).