2.- Transparència a els Ingressos, DESPESES I Deutes de l'mancomunitat Següents indicadors, relacionats con los Ingressos i DESPESES: