42.- Inversió per Habitant (Obligacions reconegudes gics (Cap. VI i VIE) / Nº habitants).