70.- Contractes menors formalitzats amb informació detallada dels Seus imports i adjudicataris