71.- Dades Estadístiques sobre el Percentatge en volum pressupostari de Contractes adjudicats a través de cada 1 dels Procediments que preveu la legislació de Contractes del sector público.