68.- És publiquin Tots els Contractes formalitzats, amb Indicació de l'Objecte, l'import de licitacio i d'adjudicació