55.- Informació precisa sobre a els usos i Destinacions del Sòl.