37.- Informes en relació amb l'Estabilitat Pressupostària emesos per l'Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal Següents indicadors Financers: