36.- Pressupostos dels Òrgans descentralitzats, ents instrumentals i Societats de la mancomunitat.