26.- Informació actualitzada sobre la situaciò mediambiental (contaminació de l'aire i acústica) a la mancomunitat.