25.- Situació i talls en el trànsit, i / o incidències a els serveis de la mancomunitat.