Actualitat
1 de juny de 2020

Informació sobre ERTOS, prestacions, subsidis i ajudes per la crisi del Coronavirus

Totes les administracions públiques estan prenent mesures per a minimitzar en la mesura del possible els efectes en la nostra economia de la crisi provocada pel Covid-19. El servei d'assessorament a treballadors, empreses i emprenedors que presta la Mancomunitat de l'Horta Sud a través de la seua Agència d'Ocupació i Desenvolupament Comarcal es manté per via telemàtica. Així que si et sorgeix algun dubte sobre les mesures adoptades pots contactar amb nosaltres a través dels correus electrònics adl@mancohortasud.es i adc@mancohortasud.es o en els telèfons 961572011663 01 41 40. També pots consultar els dossiers informatius sobre la tramitació d'ERTOS, ajudes a autònoms pel cessament d'activitat, sobre el permís retribuït recuperable, sobre subsidis per a empleades de la llar o per fi de contracte temporal que l'agència ha preparat punxant en els enllaços que trobareu baix.

ALTRES PUNTS D'INFORMACIÓ 

Assistent virtual de la Conselleria d'Economia GVA 

Documents

INFORMACION SOBRE LA TRAMITACIÓN DE PROCEDIMIENTOS ERTE. 24/03/2020
INFORMACION SOBRE PROTECCIÓN DESEMPLEO POR ERTE 24/03/2020
INFORMACION CESE DE ACTIVIDAD AUTÓNOMOS 24/03/2020
INFORMACION NUEVAS MEDIDAS LABORALES FRENTE AL COVID-19. 30/03/2020
LISTA DE ACTIVIDADES ESENCIALES 30/03/2020
INFORMACIÓN SOBRE EL PERMISO RETRIBUIDO RECUPERABLE 30/03/2020
INFORMACIÓN AYUDAS URGENTES GVA AUTÓNOMOS 30/03/2020
INFORMACIÓN SOBRE LA DEROGACIÓN DEL DESPIDO OBJETIVO 30/03/2020
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS EMPLEADAS DE HOGAR 01/04/2020
INFORMACIÓN MORATORIA COTIZACIONES PERSONAL AUTÓNOMO 01/04/2020
SUBSIDIO POR DESEMPLEO POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL Y OTRAS MEDIDAS 02/04/2020
CÓMO TRAMITAR LAS SUBVENCIONES PARA AUTÓNOMOS DE LA GVA 06/04/2020
MORATORIA DE LAS COTIZACIONES SOCIALES A LA SEGURIDAD SOCIAL 06/04/2020
LABORA TRAMITACIÓN SUBVENCIONES AUTÓNOMO (Ampliación) 06/04/2020
LABORA PREGUNTAS Y RESPUESTAS AYUDAS AUTÓNOMOS 07/04/2020
LABORA SEPE GUIA DE PREGUNTAS FRECUENTES 07/04/2020
MEDIDAS URGENTES EN MATERIA DE EMPLEO AGRARIO.COVID-19. 08/04/2020
ICO. LÍNEA DE AVALES DESTINADOS A PYMES Y AUTONOMOS. COVID 19. 11/04/2020
GVA. AYUDAS URGENTES RENTAS BAJAS AFECTADAS POR UN ERTE O POR REDUCCION DE JORNADA. 11/04/2020
AMPLIACIÓN DEL PLAZO TRIBUTARIO PARA PERSONAL AUTONOMO Y PYMES. COVID 19. 15/04/2020
MESURES SOCIALS DEL GOVERN EN MATÈRIA D'HABITATGE 21/04/2020
MEDIDAS URGENTES DE APOYO A LA ECOMOMIA Y EL EMPLEO. COVID 19. 22/04/2020
INCLUSIÓN DE PERSONAS TRABAJADORAS FIJAS DISCONTINUAS EN LOS ERTE. 23/04/2020
APERTURA DE LOS MERCADOS DE VENTA NO SEDENTARIA DE PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD. COVID 19. 25/04/2020
BASES REGULADORAS DE AYUDAS URGENTES A PERSONAS TRABAJADORAS. ERTE COVID 19. 30/04/2020
SUBSIDIO EXTRAORDINARIO PARA PERSONAS EMPLEADAS DEL HOGAR SISTEMA ESPECIAL RÉGIMEN GENERAL. 05/05/2020
TRAMITACION SUBSIDIO CAUSADO POR FIN DE CONTRATO TEMPORAL. COVID 19. 05/05/2020
OPCIÓN DE PRÓRROGA ERTES HASTA EL 30 DE JUNIO 2020. COVID 19. 13/05/2020
AYUDAS A LAS PERSONAS TRABAJADORAS ACOGIDAS A LA REDUCCIÓN DE JORNADA_COVID 19. 13/05/2020 .pdf
INGRESO MÍNIMO VITAL 01/06/2020
EXTENSIÓN ERTE HASTA EL 30 SEPTIEMBRE. 26/06/2020
NUEVAS EXENCIONES EN LA COTIZACIÓN A LA SEGURIDAD SOCIAL PARA AUTÓNOMOS 26/06/2020