67.- Informes interns dels Òrgans d'Assessorament Jurídic i de la intervenció, El sol · licitant que són definitius.