65.- Plans i Programes anuals i plurianuals a els quals és fixen Objectius concrets, aixi com els activitats, medios i temps PREVIST per a su consecució.