11.- Relacions detallada de Vehicles oficials (propis o llogats) adscrits a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.