09.- Relacions de LLOCS de Treball (RLT) o plantilles de personal dels Òrgans descentralitzats, ents instrumentals i Societats municipals, indicant de forma expressa a els càrrecs de Confiança en ELLS existents.