78.- Pressupostos de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, amb descripció de les Principals partides pressupostàries i informació actualitzada sobre su Estat d'execucio.