74.- Retribucions percebudes pèls Alts càrrecs (almenys dels càrrecs electes i, si Memoria directors generals) de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i a els Maxims responsables de les 'entitats participades paper MATEIX.

BOP ACUERDO ORGANIZATIVO 2015-2019