3.- Alts càrrecs de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud i Entitats participades