64.- proporció d'Ingressos de l'Urbanisme: Ingressos derivats de l'urbanisme / Ingressos totals.