3.- Informació sobre concurrents, ofertes i Resolucions