56.- Informació precisa de la normativa Vigent en Matèria de gestió urbanística de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.

Aquesta informació no és competència de la Mancomunitat, encara que s'oferiran enllaços a les corresponent secció de cada municipi pertanyent a la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud.