49.- Informació sobre el Cost efectiu dels serveis finançats amb Taxes o precios Públics.