Actualitat
25 de març de 2020

SUSPESOS ELS TERMINIS DE TRAMITACIÓ DE MULTES

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha suspés els terminis de tramitació del servei de gestió de multes que presta als municipis de la comarca mentre dure l'estat d'alerta. D'aquesta forma, durant aquest temps no s'executaran embargaments per impagament ni es carregaran pagaments de persones que hagen optat pel fraccionament dels seus deutes. A més, seguint les indicacions de la Conselleria d'Educació i Benestar Social, manté tancats els centres de formació i ocupacionals dependents de l'entitat intermunicipal.

La decisió de la suspensió dels terminis de tramitació de les multes s'ha pres atenent la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020 de 14 de març en el qual es va activar l'estat d'alerta. En ella s'assenyala que els terminis per a la tramitació dels procediments de les entitats del sector públic “se suspenen i s'interrompen” i que el còmput dels terminis “es reprendrà en el moment en el qual perda vigència el reial decret o, en el seu cas, les pròrrogues d'aquest”.

Seguint per tant les directrius del reial decret, la Mancomunitat de l'Horta Sud ha suspés els terminis de tramitació del seu servei de tramitació de multes. Així, els terminis per a presentar al·legacions o per a accedir a un descompte en l'import de les sancions queden paralitzats fins a la fi de l'estat d'alarma. Tampoc es procedirà a realitzar embargaments o càrrecs d'imports de pagaments fraccionats de multes però sí que s'atendran pagaments voluntaris. Tots els terminis es restabliran l'endemà de la fi de l'estat d'alarma.

Més informació sobre multes en el telèfon 961114762 i en el correu electrònic gestionmultas@mancohortasud.es 

Centres de formació sense activitat

Seguint amb les recomanacions de la Conselleria d'Educació i com a conseqüència també de l'estat d'alarma, la Mancomunitat de l'Horta Sud manté tancats els centres de formació que gestiona com els centres ocupacionals Acypsa a Aldaia i el Nou d'octubre de Catarroja i el centre d'educació especial La Unión a Torrent.

A més, l'atenció presencial en les oficines amb les quals la Mancomunitat compte en la localitat de Torrent va quedar suspesa des del passat 16 de març de manera indefinida. Malgrat això, l'entitat intermunicipal continua funcionant amb normalitat i prestant els seus serveis als ajuntaments de la comarca i els seus veïns de manera telemàtica. Això sí s'han suspés les convocatòries dels òrgans col·legiats de govern de la durant la vigència de l'estat d'alarma.