Actualitat
8 de juliol de 2024

L'Horta Sud aprova la creació del primer consell comarcal de coordinació policial

El ple de la Mancomunitat de l'Horta Sud ha acordat aquesta setmana per unanimitat de tots els seus representants la creació del Consell Comarcal de Coordinació de Seguretat i Emergències. En l'òrgan, de caràcter consultiu, estaran representades totes les alcaldies de la comarca i també totes les prefectures de Policia Local. L'organisme és pioner en la Comunitat Valenciana.

La decisió s'ha adoptat després d'un mes de treball d'un equip tècnic integrat per comandaments policials i personal de la Mancomunitat de l'Horta Sud i té com a punt de partida la petició formulada per alcaldies i prefectures de Policia Local durant una jornada sobre el servei Viogen (de protecció a les víctimes de violència masclista), que va acollir la institució comarcal. Alhora, aquesta proposta recollia l'experiència de dos anys de reunions per a treballar temes comuns en matèria de seguretat.

D'aquesta manera, després de rebre la proposta formal de les prefectures de Policia Local de la comarca, el president de la Mancomunitat, José F. Cabanes, va dirigir una carta a totes les alcaldies de l'Horta Sud. I els 20 ajuntaments, a través de les seues alcaldesses i alcaldes, han manifestat per escrit el seu suport al nou organisme i la seua adhesió.

Una vegada complit aquest tràmit, l'equip tècnic de treball va elevar una proposta a la Comissió de Règim Interior, Hisenda i Especial de Comptes de la Mancomunitat, que va debatre i va aprovar aquesta setmana en una sessió extraordinària la creació del Consell Comarcal de Coordinació de Seguretat i Emergències com a òrgan consultiu de la institució comarcal i els ajuntaments. Posteriorment, el ple va ratificar aquesta proposta.

Segons el president de la Mancomunitat Intermunicipal de l'Horta Sud, José F. Cabanes, “la coordinació en matèria de seguretat i actuacions policials és vital en un territori on viu mig milió de persones, on pràcticament no hi ha fronteres físiques entre municipis i on és necessari sumar recursos i experiència”. La intenció és que el consell es constituïsca “al més prompte possible” i comence a funcionar.

Funcions i comissions de treball

L'esborrany del reglament de funcionament del consell, que actualment està en redacció, apunta entre les funcions l'elaboració de protocols sobre operatius recomanats davant esdeveniments de gran concurrència, les actuacions comunes per a afavorir la col·laboració policial, l'anàlisi d'actuacions, l'establiment de sistemes d'intercomunicació, la creació d'un sistema d'informació recíproca i el reforç de la formació, entre altres.

L'organisme celebrarà reunions periòdiques i, paral·lelament, el seu funcionament serà per comissions de treball. Entre les temàtiques propostes per a aquestes comissions estan les telecomunicacions i sistemes d'informació, les emergències, els actes de gran concurrència, el Viogen o els protocols d'actuació.