Actualitat
1 de juny de 2020

Represos els terminis de tramitació del servei de gestió de multes

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha représ des de hui dilluns 1 de juny els terminis de tramitació del servei de gestió de multes que presta als municipis de la comarca suspesos des del 14 de març amb la declaració de l'estat d'alarma. L'activació es basa en l'article 10 de la Resolució de 20 de maig de 2020, del Congrés dels Diputats, per la qual s'ordena la publicació de l'Acord d'autorització de la pròrroga de l'estat d'alarma declarat pel Reial decret 463/2020.

El text assenyala que amb efectes “des de l'1 de juny de 2020, es derogarà la disposició addicional tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, relativa a la suspensió de terminis administratius. Des d'aquesta mateixa data, el còmput dels terminis que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s'haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l'estat d'alarma i les seues pròrrogues”.

D'aquesta manera, la suspensió dels terminis dels procediments administratius (presentació d'al·legacions, recursos de reposició, notificacions... ) queda alçada des de hui dilluns 1 de juny. Si tens algun dubte pots consultar-la en el telèfon 961 114 762 i en el correu electrònic gestionmultas@mancohortasud.es