Actualitat
13 d’octubre de 2020

Obert el termini d'inscripció a les borses d'ocupació personal auxiliar administratiu i tècnics/ques de joventut

La Mancomunitat de l'Horta Sud ha obert el termini de presentació de sol·licituds per a participar en les borses d'ocupació de personal auxiliar administratiu i de tècnics/ques de joventut. L'objectiu de les bosses és nodrir de personal tant a l'organisme intermunicipal com als vint ajuntaments que formen la comarca. El termini de presentació de sol·licituds comença demà 14 d'octubre i finalitzarà el divendres 23 d'octubre. La inscripció es podrà realitzar presencialment en les oficines de la Mancomunitat a Torrent o de manera telemàtica en la web de l'entitat intermunicipal.

Quant als requisits per a accedir a la borsa d'auxiliars administratius serà necessari comptar amb el certificat d'haver finalitzat l'Educació Secundària Obligatòria (E.S.O) i disposar de la titulació de grau Elemental (B1) de la Junta Qualificadora de Coneiximents de Valencià. En la de tècnics/ques de joventut serà necessària la titulació universitària en Educació Social, Treball Social, Magisteri, Psicologia o Pedagogia. A més, serà necessari acreditar un nivell de valencià C1 (Mitjà).

Per a formalitzar les inscripcions serà necessari presentar DNI, baremació de mèrits, documentació que acredite les titulacions exigides, resguard bancari que justifique l'ingrés de la taxa d'examen, informe de vida laboral i un curriculum vitae actualitzat. La presentació de la sol·licitud es podrà realitzar de manera presencial en les oficines de la Mancomunitat de l'Horta Sud – Cervantes, 19 Torrent – en horari de 9.00 h a 14.00 h els dies laborables i de manera telemàtica a través de la seu electrònica de la Mancomunitat.

En el cas de la borsa d'auxiliars administratius els criteris de selecció tindran una fase d'oposició que constarà de dos exercicis, un tipus test i un altre pràctic amb ordinador i una fase de concurs en els quals es valoraran els mèrits com a experiència en l'administració pública, experiència professional, formació o un nivell de valencià superior a l'exigit.

Per la seua part, la de tècnic/a de joventut tindrà també dos fases. Una primera de concurs en la qual també es valorarà l'experiència, formació complementària a l'exigida i nivell de valencià superior al sol·licitat i una segona fase d'entrevista individual en la qual s'avaluarà l'adequació al lloc de treball.

Amb aquesta mesura, la Mancomunitat de l'Horta Sud compleix amb un dels compromisos de la seua “Declaració Institucional per a la Reconstrucció Social i Econòmica de la Comarca”. En concret, el document feia referència a la promesa de reprendre “els processos de contractació de personal paralitzats durant la declaració de l'estat d'alarma per la pandèmia sanitària”. A més, es respon així a una demanda dels ajuntaments de la comarca que d'aquesta manera podran accedir a la contractació de personal d'una forma més àgil i ràpida.

 

Documents

Bases bolsa técnico-a juventud
Instancia Técnico Juventud.pdf
Instancia Aux. Administrativo.doc
Formulario de cesión de datos.doc