Actualitat
17 d’abril de 2024

Nova interacció en matèria d'ocupació en el Pacte Territoral de l'Horta Sud

En data de hui, s'han reunit en la seu de la Mancomunitat de l'Horta Sud, el personal tècnic del Pacte Territorial de l'Horta Sud de l'àrea d'ocupació i desenvolupament territorial amb professionals de direcció, tutors i tutores, docents comarcals dels “PROGRAMES MIXTOS D'OCUPACIÓ-FORMACIÓ 2023-24”.

Aquesta nova interacció en matèria d'ocupació, pretén obrir noves xarxes de col·laboració i treball, a més de compartir bones pràctiques i recursos amb propostes i iniciatives que incidisquen i milloren quant a autonomia, presa de decisions i itineraris d'ocupabilitat, afavorint les competències professionals de l'alumnat que forma part d'aquests processos formatius de qualificació professional i pràctica professional.

Es pretén promoure accions, intervencions presencials, en línia, mixtes, així com la plena participació en convocatòries d'esdeveniments que fomenten la plena inserció laboral de l'alumnat.