Actualitat
14 d’abril de 2015

Més de 50 empleats de l'Administració Local participen en els cursos del Pla Formatiu per a treballadors d'Ajuntaments de l'Horta Sud

L'últim curs d'Eines de Gestió per a la Implantació de Prevenció de Riscos Laborals forma part de les accions de la Mancomunitat encaminades a la millora del servei ciutadà prestat per l'Administració Pública


Més de 50 responsables i tècnics municipals de l'Horta Sud han participat en el curs de gestió per a la implantació de la prevenció de riscos laborals en l'Administració Local.


Amb una duració de 15 hores repartides en quatre mòduls, i amb l'homologació oficial de l'Institut Valencià d'Administració Pública (IVAP), aquest curs forma part del Pla Formatiu per a empleats dels Ajuntaments de l'Horta Sud organitzat per la Mancomunitat amb l'objectiu de millorar la formació del funcionariat per a millorar el servei que s'ofereix al ciutadà.


La duració de l'últim curs, homologat pel IVAP (Institut Valencià d'Administració Pública) ha sigut de 15 hores i ha estat estructurat en quatre mòduls: El desenvolupament del pla de prevenció: errors més freqüents; la confecció de l'organigrama preventiu en els ajuntaments: problemàtica d'implantació; les mesures d'emergències i plans d'autoprotecció en edificis municipals i les ferramentes de gestió en PRL: protocols, calendaris i inventaris.


La prevenció de riscos entre els empleats de l'administració local és una de les tasques pendents, ja que per als experts la implantació de la normativa en la pràctica quotidiana xoca en ocasions amb les característiques físiques del lloc de treball. En aquest sentit, l'objectiu d'aquest curs ha sigut la sensibilització i la conscienciació dels propis empleats públics de l'obligació d'aplicar la normativa i integrar les ferramentes i procediments existents per a prevenir qualsevol risc que els afecta directament en el desenvolupament de les seues funcions.


D'aquesta forma, el desenvolupament del pla de prevenció, la confecció d'un organigrama preventiu en els Ajuntaments, el disseny de plans d'autoprotecció en els edificis municipals o les eines existents per a la gestió dels protocols, són algunes de les matèries que ha tractat aquest nou curs de formació contínua per a l'administració dins d'una Pla Formatiu que al llarg de l'any la Mancomunitat seguirà desenvolupant amb nous continguts.


La presidenta de la Mancomunitat, Soledad Ramón, ha destacat que aquests cursos són una ?aposta per millorar la formació dels empleats públics, un element essencial per a aconseguir una Administració Local més eficient, amb una millor preparació i atenció al públic, en benefici dels veïns'.