Actualitat
17 d’agost de 2017

L'equip de treball del pojecte Avalem Territori a l'Horta Sud ja ha conclós les 38 entrevistes del treball de camp

L'equip de treball del projecte "Avalem Territori" de la Mancomunitat Horta Sud ha realitzat ja les 38 àmplies entrevistes que conformaven el treball de camp -12 AEDLs, 10 polítics de l'administració local amb responsabilitats en matèria d'ocupació, 4 tècnics d'intermediació laboral , 2 responsables de organismes dedicats al desenvolupament socioeconòmic, 2 responsables dels centres SERVEF-formació i de centres de formació professional, 2 responsables dels sindicats, 2 membres d'organitzacions empresarials territorials, 2 representants de les organitzacions del tercer sector (Feves, Fevecta ), 2 dirigents d'entitats de la societat civil- per realitzar un detallat estudi de la realitat econòmica comarcal, amb l'objectiu de rendibilitzar al màxim les polítiques destinades a generar treball ia millorar les condicions del ja existent. Els treballs finalitzaran amb la presentació de les conclusions a mitjans del mes de setembre. El treball de camp està sent elaborat per l'Institut Mediterrani per al Desenvolupament Sostenible i coordinat per Eduardo Amer.

El Consorci de l'Acord Comarcal per l'Ocupació (ACCO) de l'Horta Sud va adjudicar aquest contracte per a la realització de la diagnosi comarcal per 30.153 euros, gràcies a una subvenció del SERVEF amb aquesta finalitat. El Pla "Avalem Territori" abasta la totalitat de la Comunitat Valenciana i es centra en el potencial particular de generació de llocs de treball de cada comarca. Una adequació de les polítiques d'ocupació al territori i a cada sector productiu, que permetrà la revisió del model actual del sistema valencià en xarxa.