Actualitat
21 d’agost de 2018

l'Agència de Desenvolupament Comarcal de la Mancomunitat atén a prop de 8.000 usuaris

En un any la Mancomunitat ha assessorat a 1.055 persones per la inserció laboral en l'Horta Sud

En l'últim any la Mancomunitat de l'Horta Sud, ha seguit augmentant el nombre de persones ateses en l'Agència de Desenvolupament Comarcal. De tal manera que, des de juliol de 2017 a juliol de 2018 aquesta agència ha col·laborat amb la inserció de 1.055 persones a través d'informació, assessorament, tramitació i formació en la comarca de l'Horta Sud.

Un any en el qual l'Àrea d'autònoms i creació d'empreses ha registrat 308 atencions personalitzades en la seu de la Mancomunitat i també altres 641 atencions en cursos i xarrades impartides en tots els municipis de la comarca. En total 949 usuaris de l'àrea d'autònoms i creació d'empreses.

També en els últims 12 mesos, concretament en l'Àrea d'inserció laboral, les accions de la AEDL han sigut 230, de manera individualitzada i altres 439 atencions en grups de tallers i xarrades realitzades pels diferents municipis. En total, 669 casos d'inserció laboral han sigut consultats i assessorats gràcies a aquest servei de la Mancomunitat de l'Horta Sud.

En 2018, a més, s'han impartit exactament 30 xarrades o tallers, amb un total d'inscripcions d'1.055 usuaris, interessats i atesos en el servei comarcal.
En definitiva, i sumant totes les àrees i les xarrades, podem dir que s'han realitzat 1.618 atencions en un any en l'Agència de Desenvolupament Comarcal que manté en marxa la Mancomunitat de l'Horta Sud presidida per Carlos Fernández Bielsa.
D'altra banda, en el resum històric d'aquest servei oferit des de l'any 2013, s'han impartit concretament 243 xarrades. I així, des de llavors, mitjançant un servei ininterromput, s'ha informat, assessorat i format a 7.875 usuaris en cinc anys, fins a juliol de 2018.

Aquesta agència ofereix serveis de foment de l'empreneduria, mitjançant plans de viabilitat, anàlisi d'idea de negoci, màrqueting, plans economicofinancers, fiscalitat i formes jurídiques, tràmits de constitució i engegada? A part dels acompanyaments i assessoraments d'empreses ja constituïdes, de manera totalment gratuïta.


Punt PAE
En la mateixa seu de la Mancomunitat, en la C/Cervantes, 19 de Torrent, es troba situat el punt PAE (Punt d'Atenció a Emprenedors). Ací es realitza tota gestió necessària per al empreneduria, des de zero. Assessorament en tot el procés, tràmits i gestió totalment gratuïts per a convertir-se, automàticament, en autònom. Així el PAE de la Mancomunitat ha registrat un total de 65 altes aconseguides. Sent un 42% homes i un 58% dones.