Actualitat
4 de maig de 2018

l'ACCO tutoritza la recerca d'ocupació activa al Barri del Crist

Una vintena de joves del Barri del Crist, a Aldaia, estan participant en el taller de cerca activa d'ocupació tutoritzats per una coah. Aquests tallers tenen un sistema de treball basat en l' equip i el compromís amb el grup, "un/a para tots/as i tots/as per a un/a". Una metodologia de cerca activa d'ocupació per referència. Cada unitat de treball té per objectiu la inserció dels seus membres realitzant la cerca com un col·lectiu posant els recursos, referències, habilitats i contactes individuals a la disposició de cada persona, fluint de forma multidireccional al benefici de totes. En les sessions es treballarà de forma transversal una bateria de recursos, competències i habilitats necessàries per a millorar l'ocupació, així com l'acompanyament en la prospecció laboral per part de l'equip tècnic augmentant les possibilitats d'afrontar una cerca activa d'ocupació més motivadora i positiva.

Aquest projecte sorgeix de les conclusions i propostes del diagnòstic del territori dut a terme per la Mancomunitat a 2017 i que estableixen, entre unes altres, la necessitat de crear un context favorable per a l'engegada d'iniciatives emprenedores. En concret incideix en el desenvolupament de programes de coaching dirigits a majors de 45 anys que milloren la seua ocupabilitat, així com dirigits a joves amb baixa qualificació. La incorporació d'actuacions de promoció de l'ocupació local que promoguen l'emprenedorisme, elaborar plans d'alfabetització digital avançada per a empreses i xicotets comerços, així com tallers de noves tecnologies, tributació, màrqueting, responsabilitat social,? i elaborar un catàleg on-line de recursos per a empreses i comerços que contribuïsquen al desenvolupament i creixement empresarial.

Paral·lelament s'ha creat Unitat Comarcal de Creació i Desenvolupament Empresarial, que genere un context favorable per a la formació, desenvolupament, consolidació i diversificació de les xicotetes i mitges empreses (també comerç) en la comarca de l'Horta Sud, proporcionant un espai de reunió i formació amb suport tècnic i gratuït. També es formarà un Fòrum de participació per l'ocupació on els principals agents socioeconòmics de la comarca (ACCO, Agències de desenvolupament local dels 20 municipis, SERVEF i associacions empresarials o de comerç) concòrreguen en un espai de diàleg i participació que genere estratègies territorials en honor d'un desenvolupament sostenible i un increment de l'ocupació digna.