Actualitat
1 de febrer de 2018

l'ACCO de l'Horta Sud rep 240.000 euros del Servef per engegar dos nous projectes

L'Acord Comarcal per la Creació d'Ocupació (ACCO) a l'Horta Sud ha aconseguit per a 2018 una subvenció del Servef de 240.000 euros, la quantitat íntegra que va sol·licitar per a dur a terme dos nous projectes. El primer, la creació d'una Unitat Comarcal de Creació i Desenvolupament Empresarial, que genere un context favorable per a la formació, desenvolupament, consolidació i diversificació de les xicotetes i mitjanes empreses (també comerç) en la comarca de l'Horta Sud, proporcionant un espai de reunió i formació amb suport tècnic i gratuït.

Aquesta Unitat serà un espai de suport compartit, on mitjançant un tutor o coach, es proporcionarà, segons les necessitats, informació, assessorament, tutorització per al desenvolupament d'una idea de negoci, i es crearan espais de formació específica (noves tecnologies per a empresaris/àries, emprenedors/es, fiscalitat, màrqueting?). Tindrà una vessant dirigida a realitzar un diagnòstic de la gestió de negoci a l'empresariat que requerisca d'un diagnòstic de la seua situació o desconega els sistemes per a realitzar-ho, de manera que es puguen detectar situacions de vulnerabilitat o crisi que facen perillar la rendibilitat i sostenibilitat dels negocis i per tant les ocupacions creades i la riquesa local, oferint recursos i criteris objectius per a la presa de decisions. La situació de vulnerabilitat es valorarà com a lleu, mitjana, greu o molt greu depenent dels criteris de risc establits tècnicament.

Aquest projecte sorgeix de les conclusions i propostes del diagnòstic del territori dut a terme per la Mancomunitat en 2017 i que estableix, entre unes altres, la necessitat de crear un context favorable per a l'engegada d'iniciatives emprenedores. En concret incideix en el desenvolupament de programes de coaching dirigits a majors de 45 anys que milloren la seua empleabilitat, així com dirigits a joves amb baixa qualificació. Incorporar actuacions de promoció de l'ocupació local que promoguen l'empenedorisme local, elaborar plans d'alfabetització digital avançada per a empreses i xicotets comerços, així com tallers de noves tecnologies, tributació, màrqueting, responsabilitat social,? Així com elaborar un catàleg on-line de recursos per a empreses i comerços que contribuïsquen al desenvolupament i creixement empresarial.
A més, les conclusions obtingudes en els projectes experimentals implementats en l'anterior convocatòria també han aportat informació sobre les necessitats i els resultats de les accions executades. Aquestes apunten la necessitat de fomentar i donar suport, amb una tutorització permanent, el emprendimiento, no solament en aspectes motivacionals, sinó amb instruments funcionals.

De la mateixa manera, s'ha detectat en les accions executades en 2017, els escassos coneixements sobre gestió empresarial, especialment en el format de negoci autònom, la qual cosa suposa un risc per a l'engegada i manteniment d'aqueixes empreses. Per tant, proporcionar una eina fàcil i accessible per a emprendre amb coneixement sobre gestió financera, fiscal i tributària del negoci, o per a realitzar un diagnòstic de la situació de l'empresa, s'ha valorat com molt útil i necessari.

El projecte es completa amb la creació d'una Unitat Comarcal de preparació per a la Inserció Laboral, que facilite l'accés al mercat laboral de persones aturades amb dificultats especials. Es crearan espais per tota la comarca, para persones aturades que, tutoritzats per un coach, treballen diferents aspectes que dificulten la seua inserció laboral. En aquests grups es treballaran habilitats de comunicació, motivació o presa de decisions, així com aspectes instrumentals com les competències digitals.

També es formarà un Fòrum de participació per l'ocupació on els principals agents socioeconòmics de la comarca (ACCO, Agències de desenvolupament local dels 20 municipis, SERVEF i associacions empresarials o de comerç) concórreguen en un espai de diàleg i participació que genere estratègies territorials en honor d'un desenvolupament sostenible i un increment de l'ocupació digna.